Trong quá trình kinh doanh, hộ kinh doanh cá thể đều thắc mắc đặt câu hỏi liên quan thuế và xuất hóa đơn. Hộ kinh doanh khai báo thuế như nào? Thời hạn nộp thuế là bao lâu? Xuất hóa đơn làm như nào?,… Bài viết dưới đây chi tiết hướng dẫn thủ tục khai báo thuế và xuất hóa đơn cho hộ kinh doanh

Dịch vụ Tư vấn AZ luôn sẵn sàng hỗ trợ, giúp khách hàng tư vấn và giải đáp thắc mắc liên quan pháp luật. Với phương châm lấy tín nhiệm làm uy tín, tư vấn AZ đã xây dựng được chỗ đứng trong nhiều lòng khách hàng. Bạn đang gặp phải một vấn đề có thể liên hệ trực tiếp qua số Hotline: 0934 636 822 để được tư vấn chi tiết, tỉ mỉ về vấn đề liên quan đặc biệt xuất hóa đơn. 

Hướng dẫn thủ tục xuất hóa đơn cho hộ kinh doanh

 

Khai báo thuế hộ kinh doanh là gì ?

Khai báo thuế hộ kinh doanh cá thể là gì

Hộ kinh doanh cá thể là một người hoặc nhóm người cùng góp vốn thành lập. Đặc điểm của hộ kinh doanh cá thể có địa điểm kinh doanh cố định, không có con dấu, không có tư cách đăng ký pháp nhân và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản mình có. 

Bước vào quá trình hoạt động kinh doanh, chủ thể kinh doanh có nghĩa vụ khai báo đầy đủ thuế, chuẩn bị các tài liệu yêu cầu đến thuế sau đó kê khai theo mẫu quy định và nộp tại cơ quan thuế. Quá trình khai báo thuế cần minh bạch, trung thực và đảm bảo chính xác. 

Căn cứ pháp lý 

  • Luật quản lý thuế 
  • Thông tư 40/2021/TT – BTC hướng dẫn về thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.
  • Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật quản lý thuế.
  • Thông tư 88/2021/TT-BTC hướng dẫn về chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Cách thức kê khai thuế hộ kinh doanh

Theo quy định tại Thông tư 40/2021/TT – BTC có 03 phương pháp khai báo thuế hộ kinh doanh như sau: 

Cách 1: Phương pháp kê khai là phương pháp khai báo thuế, tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu thực tế phát sinh theo kỳ tháng hoặc quý.

Cách 2: Phương pháp kê khai thuế theo từng lần phát sinh là phương pháp khai thuế, tính thuế theo tỷ lệ doanh thu thực tế từng lần phát sinh

Cách 3: Phương pháp khoán là phương pháp tính thuế theo tỷ lệ doanh thu khoán do cơ quan thuế xác định để tính mức thuế khoán theo quy định luật quản lý thuế.

Tùy tính chất,  mức doanh thu của hộ kinh doanh có phương pháp kê khai phù hợp. Đối với hộ kinh mới thành lập hoặc doanh thu năm trước dưới 50 tỷ đồng sử dụng kê khai thuế theo quý. Còn với hộ kinh doanh có tổng doanh thu năm trước trên 50 tỷ đồng sử dụng kê khai thuế theo tháng. 

Những loại thuế hộ kinh doanh phải nộp 

Căn cứ theo quy định luật quản lý thuế, hộ kinh doanh cá thể có trách nhiệm nộp 3 loại thuế cơ bản gồm: thuế thu nhập cá nhân, thuế GTGT, thuế môn bài. Ngoài ra, đối với hộ kinh doanh một số ngành đặc thù chịu thêm nghĩa vụ thuế như thuế bảo vệ môi trường, thuế tài nguyên,…

Thủ tục và quy trình khai báo thuế với hộ kinh doanh

Khai báo thuế với hộ khoán

Mỗi năm, hộ kinh doanh khai báo thuế một lần theo mẫu tờ khai 01/CNKD. Sau đó, hộ khoán nộp Tờ khai đến Tổ công tác tiếp nhận tờ khai thuế trực thuộc UBND xã, phường, thị trấn. Ngoài ra, hồ sơ khai báo bao gồm 01 bản sao hợp đồng cung cấp hàng hóa, dịch vụ cùng ngành nghề với hoạt động kinh doanh của hộ khoán; 01 bản sao biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng; 01 bản sao tài liệu minh chứng nguồn gốc hàng hóa.

Hộ kinh doanh có thể nộp tiền tại ngân sách nhà nước hoặc thông qua tổ chức ủy nhiệm thu được ủy quyền. Trong thời đại 4.0, hộ kinh doanh có thể nộp tại nhà qua ứng dụng eTax mobile liên kết với tài khoản ngân hàng của người nộp thuế. 

Đối với hộ khoán mới kinh doanh thì hạn cuối nộp thuế vào ngày cuối cùng của tháng sau. Nếu có yêu cầu cấp hóa đơn của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh thì thời hạn nộp thuế với doanh thu trên hóa đơn là thời hạn khai báo thuế với doanh thu trên hóa đơn.

Còn với hộ kinh doanh ổn định thì hạn cuối chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng. Sau khi nghĩa vụ nộp thuế hoàn thành, hộ kinh doanh nhận được chứng từ nộp thuế là Giấy xác nhận nộp tiền của Ngân hàng hoặc Kho bạc nhà nước, tổ chức được ủy nhiệm thu làm căn cứ xác nhận hộ khoán đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Khai báo thuế với hộ kê khai

Hộ kê khai phải thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ được hướng dẫn tại Thông tư 88/2021/TT-BTC và thực hiện khai báo thuế theo tháng hoặc theo quý. Khai báo thuế của hộ kê khai nộp tại Chi cục thuế quản lý trực tiếp nơi hộ kê khai hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

Hàng tháng, nộp hồ sơ khai báo muộn nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo sau tháng phát sinh nghĩa vụ thuế. Thời hạn nộp hồ sơ khai báo thuế theo quý hạn cuối là ngày cuối cùng của tháng đầu quý tiếp theo liền kề quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

Trong hồ sơ khai báo thuế với hộ kê khai bao gồm những giấy tờ sau: 01 tờ khai thuế theo mẫu số 01/ CNKD ban hành kèm theo thông tư 40/2021/TT – BTC; Phụ lục Bảng kê hoạt động kinh doanh trong kỳ theo mẫu số 01-2/BK-HĐKD ban hành kèm theo Thông tư 40/2021/TT-BTC (trường hợp hộ kê khai có căn cứ xác định doanh thu được xác nhận bởi cơ quan chức năng thì không phải nộp Phụ lục).

Hướng dẫn xuất hóa đơn với hộ kinh doanh mới nhất

Đối tượng được sử dụng hóa đơn 

Hộ kinh doanh không được sử dụng hóa đơn VAT tại quy định thông tư 119/2021/TT-BTC bởi hộ kinh doanh cá thể sử dụng tính thuế theo phương pháp trực tiếp và được phép sử dụng hóa đơn GTGT. Sử dụng hóa đơn GTGT gồm 4 nhóm đối tượng chính: 

a, Hộ cá nhân, tổ chức Việt Nam kinh doanh hàng hóa, dịch vụ tại nội địa hoặc bán ở thị trường nước ngoài. 

b, Tổ chức, hộ cá nhân nước ngoài kinh doanh hàng hóa tại Việt Nam hoặc sản xuất sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ ở Việt Nam đem ra bán ở nước ngoài 

c, Tổ chức, hộ cá nhân Việt Nam hoặc nước ngoài không kinh doanh nhưng có hoạt động bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ tại Việt Nam. 

d, Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ vào nội địa và khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ giữa các nhân, tổ chức trong khu phi thuế quan với nhau, xuất khẩu hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài trên hóa đơn ghi rõ “ dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan”.

Hướng dẫn xuất hóa đơn 

Hộ kinh doanh sẽ có lựa chọn một trong hai cách: xuất hóa đơn điện tử hoặc xuất hóa đơn theo tháng bằng giấy được mua từ cơ quan thuế.

Dịch vụ xuất hóa đơn hộ kinh doanh cá thể

Đối với xuất hóa đơn điện tử (trừ hộ khoán, hộ từng lần phát sinh) sẽ sử dụng hóa đơn theo hướng dẫn của cơ quan thuế. Phải đảm bảo hộ kinh doanh có đầy đủ cơ sở vật chất như máy tính có kết nối internet/ thiết bị di động có cài đặt ứng dụng hóa đơn điện tử. Tiếp theo thực hiện thủ tục đăng ký với cơ quan chức năng để được sử dụng hóa đơn điện tử. 

Hộ kinh doanh có yêu cầu sử dụng hóa đơn điện tử gồm: 

a, Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai sử dụng hóa đơn điện tử.

b, Hộ kinh doanh cá thể, tổ chức nộp thuế theo GTGT theo phương pháp khoán có nhu cầu sử dụng hóa đơn thì cơ quan thuế cấp lẻ hóa đơn theo từng lần phát sinh. 

c Hộ kinh doanh cá thể khai báo thuế theo từng lần phát sinh có yêu cầu sử dụng hóa đơn điện tử thì cơ quan thuế cấp lẻ theo từng lần phát sinh. 

Đối với xuất hóa đơn giấy thì cơ quan thuế bán cho hộ kinh doanh tối đa 1 quyển sổ gồm 50 hóa đơn. 

Từ lần thứ hai trở đi, cơ quan thuế kiểm tra tình hình khai báo thuế và sử dụng hóa đơn của hộ kinh doanh sau đó sẽ xem xét yêu cầu mua hóa đơn và tiến hành bán hóa đơn. Nhưng số lượng hóa đơn bán ra không được lớn hơn số lượng hóa đơn bán cho hộ kinh doanh cá thể vào tháng trước đó. Trường hợp hộ kinh doanh muốn mua lẻ theo từng lần phát sinh thì cơ quan thuế sẽ bán hóa đơn lẻ.

 Nếu hộ kinh doanh cá thể đang sử dụng hóa đơn giấy muốn chuyển sang hóa đơn điện tử thì cần dừng sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế cung cấp. Thêm vào đó, hộ kinh doanh cần làm thêm một số thủ tục khai báo với cơ quan thuế xác nhận chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử.

Xem thêm:

Một số câu hỏi thường gặp liên quan đến thuế, xuất hóa đơn cho hộ kinh doanh 

a, Hộ kinh doanh cá thể được phép cấp hóa đơn đỏ hay hóa đơn VAT không?

Hóa đơn VAT được sử dụng với công ty, doanh nghiệp thực hiện kê khai theo phương pháp khấu trừ thuế. Trong đó trừ các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực dưới đây: 

  • Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ nội địa
  •  Hoạt động vận tải quốc tế
  • Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra vào khu phi thuế quan.

Do đó, hộ kinh doanh không kê khai và nộp thuế theo khấu trừ không được phép xuất hóa đơn đỏ. 

b,Nếu sử dụng hết hóa đơn giấy trước 01 tháng, có được mua thêm không?

Hộ kinh doanh cá thể sử dụng hết số hóa đơn nhưng chưa hết tháng thì hộ kinh doanh có thể mua thêm. Hơn nữa, cơ quan thuế căn cứ vào số lượng hóa đơn và thời gian sử dụng mà hộ kinh doanh sử dụng trong tháng để điều chỉnh số lượng bán ra vào tháng sau. 

c, Thủ tục xuất hóa đơn cho hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh được xuất hóa đơn theo quyển hoặc hóa đơn lẻ từng số được cơ quan thuế cấp.

Trường hợp muốn xuất hóa đơn VAT, hộ kinh doanh tới Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc tỉnh, thành phố làm thủ tục giải thể hộ kinh doanh cá thể, sau đó đăng ký thành lập doanh nghiệp. Lưu ý, một cá nhân không được đứng tên cùng trên hộ kinh doanh và doanh nghiệp do vậy cần giải thể hộ kinh doanh cũ và trước khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp. 

Hotline: 0934 636 822

Zalo: 0934 636 822

Facebook: Hỗ trợ Giấy tờ vận tải

Bài viết trên tổng hợp thông tin cần thiết hướng dẫn thủ tục khai báo thuế và xuất hóa đơn với hộ kinh doanh mà bạn có thể đọc tham khảo. Ngoài ra, trong quá trình xuất hóa đơn hoặc xử lý hồ sơ thủ tục chuyển đổi hóa đơn của hoạt động kinh doanh cá nhân có thể liên hệ ngay tới  0947.048.940 – 0934.636.822 để được hỗ trợ kịp thời nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *