Tương tự các ngành nghề kinh doanh khác, để có thể hoạt động trong lĩnh vực bưu chính, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp phải xin cấp giấy phép tại cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp không hiểu rõ các thủ tục cũng như các điều kiện cần đáp ứng dẫn đến nhiều kết quả không mong muốn và có thể bị xử phạt hành chính.

Vì vậy, giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp là có thể sử dụng dịch hỗ trợ làm giấy phép bưu chính. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp đầy đủ các thông tin chi tiết về giấy phép bưu chính và đề xuất cho bạn đơn vị cung cấp dịch vụ uy tín có thể tham khảo. 

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính

Một số thông tin cần biết về giấy phép bưu chính

Giấy phép bưu chính là gì? 

Căn cứ tại điều 3 Luật Bưu chính 2010 định nghĩa dịch vụ bưu chính là dịch vụ chấp nhận, vận chuyển và phát bưu gửi bằng các phương thức từ địa điểm của người gửi đến địa điểm của người nhận qua mạng bưu chính, trừ phương thức điện tử. Các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh, đầu tư, cung ứng, sử dụng dịch vụ bưu chính, dịch vụ bưu chính công ích, tem bưu chính. Do vậy, các doanh nghiệp có thể hợp pháp hoạt động như trên cần xin giấy phép bưu chính. 

Nhà nước có quy định rõ ràng về điều kiện, hướng dẫn thủ tục cũng như điều kiện cần thực hiện để được cấp Giấy phép bưu chính tại: 

 • Luật bưu chính 2010
 • Nghị định 47/2011/NĐ-CP 
 • Nghị định 25/2022/ NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 47/2011/NĐ-CP 
 • Thông tư 291/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính. 
 • Thông tư 25/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 291/2016/TT-BTC. 

Thời hạn của giấy phép bưu chính 

Thời hạn của giấy phép bưu chính được cấp không quá 10 năm tùy theo nhu cầu hoạt động của doanh nghiệp để lựa chọn. Trong trường hợp doanh nghiệp ngừng kinh doanh dịch vụ bưu chính trước thời hạn thì nên trả lại giấy phép tránh phải thực hiện những yêu cầu như báo cáo, thanh tra, kiểm tra hoạt động bưu chính. 

Cơ quan nhà nước có chức năng thẩm định và cấp giấy phép bưu chính là Sở và Bộ thông tin truyền thông cụ thể như sau: 

 • Sở Thông tin  và Truyền thông: Thẩm định cấp phép giấy phép cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh.
 • Bộ Thông tin và Truyền thông: Thẩm định cấp phép giấy phép cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi liên tỉnh, quốc tế.

Phân loại giấy phép bưu chính 

Giấy phép bưu chính được phân loại dựa theo phạm vi cung cấp và loại hình dịch vụ như sau: 

 • Thông báo hoạt động bưu chính.
 • Giấy phép bưu chính trong nội tỉnh.
 • Giấy phép bưu chính liên tỉnh.
 • Giấy phép bưu chính phạm vi quốc tế chiều đến, chiều đi, hai chiều.

Điều kiện cấp giấy phép bưu chính

Xin cấp giấy phép bưu chính, doanh nghiệp cần đáp ứng các yêu cầu, điều kiện cần thiết cơ bản bao gồm:

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư trong lĩnh vực bưu chính. 
 • Có vốn pháp định tối thiểu là 2 tỷ đồng với trường hợp xin giấy phép liên tỉnh. Mức vốn tối thiểu là 5 tỷ đồng trong trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế.
 • Phương án kinh doanh khả thi phù hợp với quy định về giá cước, chất lượng dịch vụ bưu chính. 
 •  Biện pháp đảm bảo an ninh thông tin và an toàn đối với con người, bưu gửi, mạng bưu chính. 
 • Nhân sự, khả năng tài chính phù hợp với phương án kinh doanh theo nội dung đề nghị được cấp phép. 

Lệ phí cấp giấy phép bưu chính

Lệ phí theo từng đối tượng có mức giá khác nhau cụ thể theo quy định Thông tư số 291/2016/TT-BTC như sau: 

 • Giấy phép bưu chính liên tỉnh lần đầu: 21.500.000 VNĐ
 • Giấy phép bưu chính chiều đi cấp lần đầu: 34.500.000 VNĐ
 • Giấy phép bưu chính hai chiều cấp lần đầu: 39.500.000 VNĐ
 • Giấy phép bưu chính chiều đến cấp lần đầu: 29.500.000 VNĐ
 • Giấy phép bưu chính chiều đến trường hợp mở rộng, sáp nhập phạm vị cung ứng: 10.500.000 VNĐ
 • Giấy phép bưu chính chiều đi trường hợp mở rộng, sáp nhập phạm vị cung ứng: 11.500.000 VNĐ
 • Giấy phép bưu chính hai chiều trường hợp mở rộng, sáp nhập phạm vị cung ứng: 12.500.000 VNĐ
 • Giấy phép bưu chính phạm vi liên tỉnh trường hợp mở rộng, sáp nhập phạm vị cung ứng: 8.500.000 VNĐ

Thành phần hồ sơ xin cấp giấy phép bưu chính

Thành phần hồ sơ xin cấp giấy phép bưu chính quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định 47/ 2011/ NĐ – CP được sửa đổi bổ sung tại Nghị định 25/2022/NĐ-CP cụ thể như sau:

(i) Giấy đề nghị giấy phép bưu chính, theo mẫu tại Phụ lục I Nghị định 47/2011/ NĐ-CP;

(ii) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

(iii) Điều lệ doanh nghiệp (nếu có);

(iv) Phương án kinh doanh;

(v) Bản chính mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;

(vi) Mẫu biểu trưng, nhãn hiệu, ký hiệu đặc thù hoặc các yếu tố thuộc hệ thống nhận diện của doanh nghiệp được thể hiện trên bưu gửi (nếu có);

(vii) Bản chính bảng giá cước dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;

(viii) Bản chính tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính công bố áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;

 (ix) Bản chính quy định về mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp phát sinh thiệt hại, quy trình giải quyết khiếu nại của khách hàng, thời hạn giải quyết khiếu nại phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;

(x) Bản sao thoả thuận với doanh nghiệp khác, đối tác nước ngoài bằng tiếng Việt, đối với trường hợp hợp tác cung ứng một, một số hoặc tất cả các công đoạn của dịch vụ bưu chính đề nghị cấp phép;

(xi)  Bản sao tài liệu về tư cách pháp nhân của đối tác nước ngoài quy định tại (x) đã được hợp pháp hóa lãnh sự.

(xii) Bản sao hợp đồng nhượng quyền thương mại với doanh nghiệp đang cung ứng dịch vụ bưu chính (nếu có) 

Lưu ý: Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính đầy đủ, chính xác để quá trình thực hiện thủ tục và thẩm định được nhanh nhất. 

Trình tự xin cấp giấy phép bưu chính

Quy trình thực hiện thủ tục cấp Giấy phép bưu chính gồm các bước như sau: 

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ

Doanh nghiệp hoàn thiện, chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính theo quy định ở mục trên. Sau đó, nộp hồ sơ về Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin truyền thông của tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp xin cấp phép.

Ngoài ra, doanh nghiệp có thể lựa chọn nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia. 

Bước 2: Kiểm tra tính hợp lệ, thẩm định hồ sơ

Cơ quan chức năng tiếp nhận gửi giấy biên nhận hồ sơ đến địa chỉ thư điện tử của doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

 Trường hợp, Sở Thông tin và Truyền thông hoặc Bộ Thông tin và Truyền thông từ chối cấp giấy phép bưu chính đối với trường hợp không đúng thẩm quyền và nêu rõ lý do trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. 

 – Trong thời hạn 20 ngày, Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện cấp giấy phép bưu chính đối với trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, đúng quy định, trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng quy định thì Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo cho doanh nghiệp thực hiện sửa đổi, bổ sung.

-Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính chưa đáp ứng quy định, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép bưu chính gửi thông báo nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong hồ sơ. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày thông báo, doanh nghiệp có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu. 

– Trường hợp doanh nghiệp không sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu hoặc có sửa đổi, bổ sung nhưng chưa đạt yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông ra thông báo từ chối cấp giấy phép bưu chính và nêu rõ lý do trong thời hạn 67 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn.

Bước 3: Cấp giấy phép và hẹn trả kết quả

– Các thông báo của Bộ Thông tin và Truyền thông được thực hiện bằng văn bản và qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

– Quá trình thẩm tra, cấp giấy phép bưu chính không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng quy định. Trường hợp từ chối cấp giấy phép phải thông báo bằng văn bản kèm lý do. 

– Kết quả giải quyết thủ tục cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính được trả trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

Dịch vụ hỗ trợ làm giấy phép bưu chính

Một số vấn đề thường gặp khi xin giấy phép bưu chính 

Các đối tượng khi xin cấp giấy bưu chính thường hay mắc phải một số lỗi vô ý, vấn đề  khiến quá trình thực hiện thủ tục không nhận được kết quả như mong muốn: 

 • Giấy tờ hồ sơ chuẩn bị không tương ứng, đúng theo mẫu yêu cầu
 • Hoạt động kinh doanh nhưng không có giấy phép 
 • Không nắm rõ, hiểu các quy định thời hạn cũng như yêu cầu khiến tốn nhiều thời gian và chi phí xin lại. 
 • Chưa đáp ứng được tất cả các yêu cầu, điều kiện về cơ sở vật chất, PCCC

Chính vì vậy, cần thiết sử dụng dịch vụ hỗ trợ tư vấn làm giấy phép bưu chính giúp các doanh nghiệp. 

Tại sao khách hàng tin tưởng sử dụng dịch vụ của công ty tư vấn AZ

Dịch vụ tư vấn làm giấy phép bưu chính

Công ty tư vấn AZ là một trong những đơn vị hàng đầu cung cấp dịch vụ hỗ trợ vấn đề pháp lý trong đó có tư vấn làm giấy phép bưu chính. Khá nhiều khách hàng gặp khó khăn trong quá trình tự chuẩn bị và thực hiện thủ tục xin giấy phép bưu chính. Giải pháp nhanh chóng và đem lại hiệu quả nhanh nhất là sử dụng dịch vụ tư vấn hỗ trợ giúp bạn.

Việc sử dụng dịch vụ này không được quy định là vi phạm pháp luật do vậy bạn có thể hoàn toàn yên tâm. Khi sử dụng dịch vụ của công ty AZ, quý khách sẽ được hưởng những quyền lợi, lợi ích như sau:

 • Được tư vấn tận tâm, nhiệt tình bởi đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn cao từ cấp đại học trở lên. 
 • Tiết kiệm thời gian cũng như chi phí cho khách hàng mà vẫn đảm bảo hiệu quả như mong muốn của khách hàng. 
 • Thay mặt khách hàng chuẩn bị, soạn thảo các giấy tờ trong bộ hồ sơ yêu cầu làm giấy phép bưu chính đầy đủ, đúng theo mẫu quy định. 
 • Tối ưu chi phí tư vấn, thực hiện các thủ tục nhanh gọn, đơn giản không mất nhiều thời gian của khách hàng. 
 • Đảm bảo tính hiệu quả và tỷ lệ thành công xin giấy phép ngay từ lần đầu.
 • Hỗ trợ tư vấn kịp thời, giải đáp các vướng mắc trong quá trình xin giấy phép thay khách hàng với cơ quan chức năng. 

Khách hàng có nhu cầu liên hệ hỗ trợ ngay theo thông tin liên hệ dưới đây: 

Hotline: 0934 636 822

Zalo: 0934 636 822

Facebook: Hỗ trợ Giấy tờ vận tải

Các bước thực hiện cung cấp dịch vụ hỗ trợ, tư vấn làm giấy phép bưu chính tại AZ

Quá trình cung cấp dịch vụ tư vấn hỗ trợ làm giấy phép bưu chính tại AZ khá nhanh, khách hàng có thể hiểu qua quy trình thực hiện bên AZ như sau: 

Bước 1: Tiếp nhận nhu cầu, mong muốn của khách hàng. Chuyên viên tư vấn xử lý yêu cầu, hướng dẫn chi tiết và báo phí dịch vụ về hồ sơ của khách hàng. 

Bước 2: Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị bộ hồ sơ, các giấy tờ thông tin cần thiết. Khách hàng chuẩn bị một số giấy tờ cần thiết cơ bản để công ty soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ giúp bạn bao gồm: 

 • Bản sao Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp
 • Điều lệ của doanh nghiệp
 • Bảng giá cước bưu chính (Trường hợp chưa có bản hoàn thiện, AZ sẽ hỗ trợ bạn)
 • Danh sách nhân sự, xe bưu chính, cơ sở vật chất trang thiết bị văn phòng của công ty. 
 • Mẫu logo công ty.

Bước 3: Công ty thực hiện soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ cần thiết cho khách hàng. 

Bước 4: Hướng dẫn khách hàng ký và đóng dấu. Sau đó, thay mặt khách hàng nộp hồ sơ tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nếu có vấn đề phát sinh, kịp thời liên hệ hỗ trợ xử lý. 

Bước 5:Nộp lệ phí theo yêu cầu và nhận Giấy phép. 

Bước 6: Bàn giao hợp đồng và giấy phép tới tận tay cho khách hàng. 

Trường hợp nào bị thu hồi giấy phép bưu chính

Căn cứ tại khoản 1 Điều 24 Luật Bưu chính 2010, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ thu hồi giấy phép bưu chính nếu doanh nghiệp vi phạm một trong các trường hợp bao gồm: 

 •  Hoạt động chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, gây thương tích đến an ninh quốc gia, trật tự và an toàn xã hội. 
 • Cung cấp thông tin giả mạo hoặc cố ý gian dối để được cấp phép
 • Không còn đủ các điều kiện để được cấp phép
 • Cung ứng dịch vụ bưu chính không đúng với nội dung được ghi trong giấy phép, gây hậu quả nghiêm trọng đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 
 • Sau 01 năm kể từ ngày được cấp giấy phép chưa được triển khai cung ứng dịch vụ bưu chính được ghi trong giấy phép 
 • Cho thuê, cho mượn giấy phép, chuyển nhượng giấy phép trái pháp luật. 

Xem thêm:

Bài viết trên đã giải đáp dịch vụ làm giấy phép bưu chính. Ngoài ra, cung cấp thêm cho bạn một số thông tin liên quan khác đến giấy phép bưu chính. Liên hệ ngay tới Tư vấn AZ để nhận được sự hỗ trợ tư vấn và làm giấy phép bưu chính nhanh chóng. Quý khách có thể liên hệ qua số hotline 0934.636.8222

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *