Việt Nam và Lào là hai quốc gia trong khối ASEAN và có biên giới cạnh nhau. Do vậy, lưu thông phương tiện có hoạt động kinh doanh vận tải qua biên giới giữa Việt Nam và Lào bắt buộc có giấy phép liên vận quốc tế Việt Lào cấp quyền bởi cơ quan chức năng. Điều này đảm bảo việc vận chuyển qua biên giới diễn ra một cách hợp pháp, an toàn và hiệu quả, cơ quan chức năng có thể giám sát, quản lý đồng thời đáp ứng được các yêu cầu pháp lý cụ thể của cả hai quốc gia. Vậy làm như nào có Giấy phép này hoặc giấy phép bị hết hạn, mất xử lý ra sao thì cùng tìm hiểu qua bài phân tích dưới đây.

Giấy phép liên vận quốc tế Việt Lào

Cơ quan thẩm quyền cấp Giấy phép liên vận quốc tế Việt Lào

Quy định cụ thể tại điều 25 Nghị định 119/2021/ NĐ-CP, Giấy phép liên vận quốc tế Việt Lào do cơ quan có thẩm quyền cấp là: 

 • Tổng cục Đường bộ Việt Nam cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào đối với 

+ Phương tiện của các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, các cơ quan thuộc các bộ, các tổ chức chính trị, xã hội ở trung ương, các cơ quan ngoại giao, cơ quan đại diện của các tổ chức quốc tế tại Việt Nam; 

+ Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu đề nghị cấp tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam;

 • Sở Giao thông vận tải, Sở Giao thông vận tải – Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào cho phương tiện của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn địa phương;
 • Sở Giao thông vận tải địa phương nơi có cửa khẩu biên giới giáp với Lào cấp giấy phép cho phương tiện phi thương mại của các tổ chức, cá nhân đóng trên địa bàn các tỉnh khác của Việt Nam đi qua cửa khẩu tại địa phương mình quản lý.

Phân loại đối tượng xin cấp Giấy phép liên vận quốc tế Việt Lào 

Đối tượng được cấp Giấy phép đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật về hoạt động vận tải giữa hai nước và các quy định Nghị định thư Hiệp định tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên giới giữa Việt Nam và Lào. 

 • Đối với xe ô tô bao gồm: xe ô tô đầu kéo, xe rơ moóc hoặc xe sơ mi rơ moóc được kéo theo ô tô và phương tiện chuyên dùng lưu thông trên đường bộ phải có Giấy đăng ký phương tiện và biển số do cơ quan có thẩm quyền của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cấp. 

Trong đó, phương tiện được phân thành phương tiện thương mại và phương tiện phi thương mại. 

 • Phương tiện thương mại bao gồm: 
 1. a) Xe ô tô vận tải hành khách theo các tuyến cố định;
 2. b) Xe ô tô vận tải hành khách theo hợp đồng và vận tải khách du lịch;
 3. c) Xe ô tô vận tải hàng hóa;
 4. d) Xe ô tô chuyên chở người, hàng hóa và xe máy chuyên dùng lưu thông trên đường bộ phục vụ các công trình, dự án, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã trên lãnh thổ Lào (không bao gồm xe ô tô và xe máy chuyên dùng sang Lào chủ yếu phục vụ thi công công trình, thời gian phục vụ thi công trên 30 ngày và kết thúc công trình mới về nước).

Lưu ý rằng: các phương tiện thương mại phải gắn thiết bị giám sát hành trình, có đầy đủ phù hiệu, biển hiệu và niên hạn theo đúng quy định pháp luật. 

 • Phương tiện phi thương mại bao gồm: 
 1. a) Xe ô tô của các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế đi công tác, xe ô tô cứu hỏa, xe ô tô cứu thương, xe ô tô cứu hộ, xe ô tô thực hiện sứ mệnh nhân đạo (gọi chung là xe công vụ);
 2. b) Xe ô tô của cá nhân đi việc riêng (chỉ áp dụng đối với xe ô tô chở người dưới 09 chỗ và xe ô tô bán tải (pick-up));
 3. c) Xe ô tô của doanh nghiệp, hợp tác xã đi công tác, tham quan, du lịch.

Trường hợp thu hồi Giấy phép liên vận quốc tế Việt Lào

Căn cứ điều 26 Nghị định 119/2021/ NĐ-CP, các trường hợp vi phạm bị thu hồi Giấy phép này như sau: 

 • Không thực hiện đúng các nội dung ghi trong giấy phép liên vận khi thực hiện hoạt động vận tải liên vận giữa Việt Nam và Lào;
 • Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô hoặc Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Lào bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi;
 • Phương tiện quá thời hạn tái nhập vào Việt Nam theo quy định, ngoại trừ trường hợp bị thiên tai, tai nạn hoặc lý do bất khả kháng.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép liên vận quốc tế Việt Lào 

Đối với hồ sơ phương tiện thương mại xin cấp, cấp lại giấy phép bao gồm như sau: 

 • Giấy đề nghị cấp, cấp lại giấy phép theo Mẫu số 04 Phụ lục IV của Nghị định 119/2021/NĐ-CP;
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô hoặc bản sao giấy hẹn nhận Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô của cơ quan cấp đăng ký hoặc bản sao từ sổ gốc của Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô. Trường hợp phương tiện không thuộc quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải phải xuất trình thêm bản sao một trong các giấy tờ sau: Hợp đồng thuê phương tiện bằng văn bản với tổ chức, cá nhân hoặc hợp đồng dịch vụ giữa thành viên và hợp tác xã hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh;
 • Bản sao công chứng văn bản thông báo khai thác tuyến, văn bản thay thế phương tiện hoặc văn bản bổ sung phương tiện của cơ quan quản lý tuyến và hợp đồng đón trả khách tại bến xe khách ở Việt Nam và bến xe khách hoặc nơi đón trả khách ở Lào (đối với phương tiện kinh doanh tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam và Lào).

Đối với phương tiện phi thương mại và phương tiện phục vụ các công trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trên lãnh thổ Lào, bộ hồ sơ bao gồm:

 • Giấy đề nghị cấp, cấp lại giấy phép theo Mẫu số 05 Phụ lục IV của Nghị định này.
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô thuộc quyền sử dụng của tổ chức, cá nhân;
 • Bản sao hợp lệ quyết định cử đi công tác của cơ quan có thẩm quyền (đối với trường hợp xe công vụ và xe của các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế đi công tác);
 • Bản sao hợp lệ hợp đồng hoặc tài liệu chứng minh đơn vị đang thực hiện công trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh trên lãnh thổ Lào (đối với doanh nghiệp, hợp tác xã phục vụ các công trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh trên lãnh thổ Lào).

Trình tự thủ tục cấp giấy phép liên vận Việt Lào 

Quy định tại khoản 5 Điều 25 Nghị định 119/2021/ NĐ-CP về trình tự thực hiện cấp, cấp lại Giấy phép liên vận quốc tế Việt Lào. 

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ: 

Cá nhân, tổ chức, đơn vị kinh doanh chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm những giấy tờ được chi tiết mục phía trên. Sau đó nộp cho cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Có một trong ba hình thức có thể lựa chọn nộp hồ sơ, nộp trực tiếp đến Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải hoặc Sở Giao thông vận tải địa phương nơi có cửa khẩu giáp với Lào; nộp hồ sơ qua bưu điện đến các cơ quan hoặc nộp trực tuyến thông qua Cổng dịch vụ công trực tuyến. 

Bước 2: Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ

Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của các giấy tờ có đáp ứng điều kiện của quy định pháp luật.

 • Đối với hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua bưu chính tới cơ quan thẩm quyền: các cán bộ tiếp nhận hồ sơ và cập nhật thông tin vào hệ thống dịch vụ công trực tuyến của cơ quan có thẩm quyền.
 • Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, cán bộ tiếp nhận có trách nhiệm thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản thông báo qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến cho tổ chức, cá nhân, đơn vị kinh doanh vận tải nộp hồ sơ trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

Bước 3: Xử lý hồ sơ 

Cơ quan có thẩm quyền thực hiện cấp Giấy phép liên vận quốc tế Việt Lào cho các đối tượng theo Mẫu số 06 Phụ lục IV của Nghị định 119/2021/NĐ-CP. Thời gian không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

Trường hợp từ chối không cấp phép, cơ quan có thẩm quyền thông báo bằng văn hoặc thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến kèm lý do rõ ràng. 

Bước 4: Trả nhận kết quả 

Kết quả được trả tại trụ sở cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoặc qua đường bưu chính hoặc hình thức trực tuyến theo quy định.

Có nên sử dụng dịch vụ hỗ trợ tư vấn Giấy phép liên vận quốc tế Việt Lào 

Dịch vụ làm giấy phép liên vận quốc tế Việt Lào

Sử dụng các dịch vụ hỗ trợ tư vấn xin cấp Giấy phép liên vận quốc tế Việt Lào tại tư vấn AZ, chúng tôi sẽ giúp quý khách nắm rõ các giấy tờ cần chuẩn bị, quy trình trình tự thực hiện xin cấp Giấy phép.

Sử dụng dịch vụ hỗ trợ xin cấp Giấy phép liên vận quốc tế Việt Lào mang đến cho bạn những ưu điểm lợi ích so với tự thực hiện như: 

 • Tiết kiệm thời gian, công sức cũng như tiền bạc mà đem lại hiệu quả tối ưu. Trình tự thủ tục thực hiện khá phức tạp, có thể tự thực hiện không đem lại hiệu quả như bạn kỳ vọng. 
 • Nhận tư vấn miễn phí tận tâm, nhiệt tình các vấn đề, thắc mắc liên quan đến thủ tục pháp lý xin giấy phép vận tải đường bộ quốc tế.
 • Hỗ trợ kịp thời 24/7  giúp khách hàng các vấn đề pháp lý liên quan.
 • Đại diện thay khách hàng xử lý với các bên cơ quan thẩm quyền. 
 • Chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu đảm bảo quy trình được thực hiện đúng quy định của pháp luật. 
 • Bàn giao và nhận kết quả tận tay cho khách hàng,…

Địa chỉ cung cấp dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin cấp Giấy phép liên vận quốc tế Việt Lào uy tín và đáng tin cậy là dịch vụ Tư vấn AZ. Công ty sở hữu đội ngũ luật sư có trình độ chuyên môn cao, chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm cam kết cho quý khách dịch vụ thực hiện nhanh chóng, hiệu quả và chính xác nhất. 

Khách hàng đánh giá cao và phản hồi tích cực về dịch vụ của Tư vấn AZ bởi dịch vụ cung cấp chất lượng, hiệu quả, quy trình thực hiện nhanh gọn, tiết kiệm thời gian cho khách hàng. Công ty có nhiều năm kinh nghiệm xin cấp giấy phép vận tải nói chung và giấy phép liên vận nói riêng ngay cả trong tình huống phức tạp do vậy hiểu rõ các yêu cầu của pháp luật mới nhất mang lại cho khách hàng dịch vụ tốt nhất. Hơn nữa, chi phí là thấp nhất so với trên thị trường hiện nay và tùy vào tình trạng hồ sơ của bạn đưa ra mức giá thích hợp. Như vậy, quý khách không cần bận tâm lo lắng mức chi phí dịch vụ. 

Hotline: 0934 636 822

Zalo: 0934 636 822

Facebook: Hỗ trợ Giấy tờ vận tải

Những câu hỏi thắc mắc liên quan về Giấy phép liên vận quốc tế Việt Lào

1. Thời gian giá trị của Giấy phép liên vận quốc tế Việt Lào bao lâu? 

 • Đối với các phương tiện thương mại để đi lại nhiều lần thì giá trị trong 01 năm nhưng không quá thời hạn của Giấy phép này. 
 • Với các xa vận tải hành khách theo hợp đồng và vận tải khách du lịch thì giấy phép có giá trị theo thời hạn chuyến đi nhưng không quá 30 ngày. 
 • Thời hạn cho phương tiện phi thương mại 30 ngày kể từ ngày cấp phép. 
 • Cấp cho xe công vụ theo thời hạn chuyến đi nhưng không vượt quá 01 năm 

2. Thời gian và phạm vi hoạt động của phương tiện như nào? 

Mỗi chuyến đi phương tiện được ở lại không quá 30 ngày bên lãnh thổ kể từ ngày nhập cảnh. Trường hợp đặc biệt vượt quá thời hạn quy định có lý do chính đáng, được phép gia hạn thêm 01 lần với thời gian không quá 10 ngày . 

Phạm vi hoạt động: các phương tiện được phép hoạt động tại các tỉnh, thành phố của Bên ký kết kia và qua lại các cặp cửa khẩu theo quy định tại Nghị định thư. 

3. Hồ sơ  xin cấp giấy phép có thể nộp ở đâu?

Hồ sơ xin cấp giấy phép nộp tại cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép. Bạn có thể lựa chọn nộp trực tiếp hoặc qua bưu chính tới Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng dịch vụ công trực tuyến 

4. Có mất phí, lệ phí xin cấp giấy phép không? 

Xin cấp giấy phép này là miễn phí, tuy nhiên các chi phí chuẩn bị giấy tờ các đối tượng có yêu cầu phải tự chi trả.

Xem thêm:

Bài viết trên cung cấp những thông tin chi tiết về Giấy phép liên vận quốc tế Việt Lào. Hy vọng qua những nội dung trên, bạn có được thông tin cần thiết cho cá nhân. Nếu có bất kỳ thắc mắc hay tư vấn sử dụng dịch vụ của Tư vấn AZ, hãy liên hệ nhanh để được đội ngũ nhân viên tư vấn và giải đáp kịp thời qua số HOTLINE: 0934.636.822!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *